Musa GÜNEŞ

İSLAM KILIÇ DİNİ Mİ? 2 – Musa GÜNEŞ

islam-kilic-dini-mi-2

İSLAM KILIÇ DİNİ Mİ-? 2 – Musa GÜNEŞ

Peygamberimizin vefatının üzerinden yıllar geçmişti. Bir gün sahabelerden biri Hazreti Ali’nin yanına gelip yıllarca aklına takılan ama bir türlü soramadığı soruyu soruyordu : ‘Ey Ali ben, senin ve amcan Hamza’nın savaşlardaki kahramanlıklarına sürekli şahit oldum. Ama gerek senin gerekse amcanın savaşlarda düşmanlarına sürekli bir darbe vurduğunuza bu darbeyi de hep ölüm yerine vurduğunuza şahit oldum. Senin Hendek savaşında Amr hariç hiç kimseye iki darbe vurduğunu görmedim. Ona da iki darbe vurman atının ayaklarını kestiği içindi, sende onun ayaklarını keserek atın kısasını uygulamıştın herhalde. Bunun dışında hiç kimseye ikinci darbeyi vurmadın bunun hikmeti nedir acaba’ diye sorar. İmam Ali bu adama evet Amr’a bunu yapmamın sebebi ayaklarını kestiği atın kısasını uygulamaktı. Evet gerek ben gerekse amcam hiç kimseye ikinci darbeyi vurmadık çünkü birinci darbeden sonra o kişi yaralı konumuna düşüp, savunmasız hale gelir. Savunmasız ve yaralı bir insana vurmak da biz Peygamber ailesine yakışmaz cevabını verir.

Konuya bu olayla başlamamın sebebi emperyalistlerin taşeronu olan Taliban’ın Pakistan’daki savunmasız, silahsız kişilere silah çekip, bu kişileri hunharca katletmesindendir. Düşünün hangi vicdan sebep her ne olursa olsun çocuk öldürmeyi kabul edebilir. Hangi dine mensup olursa olsun ( Yahudi, Hrıstiyan, Mecusi..) veya hangi ideolojiye, hangi cemaate ( Siyonist, emperyalist, ateist…) mensup olursa olsun çocuk öldürülebilir mi? Yaşları 8 ile 16 yaş arasında olan çocuklar öldürülebilir mi? Peygamberimiz savaş zamanlarında bile sahabelerini uyarıp çocuklara, kadınlara , yaşlılara , savunmasız kişilere dokunulmayacak diye sürekli emir vermesinin ve bu emre uymayanları cezalandırmasını bilmeyen var mı? Bir taraftan bu Ahseni Takvim üzerine yaratılmış olup kendilerini Esfele Safiline kaydeden gruplar ( IŞİD, EL NUSRA, EL KAİDE, BOKO HARAM, TALİBAN… gibileri) diğer taraftan Siyonistlerle bile savaşırken çocuk ve yaşlılara dokunmayan gruplar.( HAMAS, HİZBULLAH, İSLAMİ CİHAD… gibileri)

Son İsrail – Gazze savaşında Müslüman görünüp te çocukları kimsesizleri, kendilerinden olmayan herkesi katledenlerle aynı işleri yapan İsrail, bunların tam karşısında ise bir tane çocuğu bir tane yaşlıyı öldürmeyen silah çekmeyen HAMAS . şöyle bir soru akla gelebilir ‘ kadınlara silah çekildi mi’ diye . İsrail de 15 yaşından büyük herkes yani kadın- erkek ayırmadan herkes asker olduğu için istemeden de olsa silah kullanmaya mecbur kalınmıştır. Zaten Hamas’ın ve İslami Cihadın kendileri gibi olmadığı için, IŞİD resmi sitesinde ‘eğer Filistine gidersek ilk önce Haması yok edeceğiz’ açıklaması yapmıştı.

Konuya bu şekilde girmeyi planlamamıştık ama olaylar karşısında da sessiz kalıp göz yumamıyoruz.
Onlar Allah’ın, kalplerindekini bildiği kimselerdir; onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara, kendileri hakkında tesirli söz söyle.(Nisa ; 63) Ayette açık olarak belirtildiği gibi Müslümanın yapması gereken iş sadece öğüt vermektir. Kişilerin akıllarına, vicdanlarına ve kalplerine hitap edici sözler söylemektir. Ve kişilerin kalplerini yalnızca Allah bilir. Hiç kimse birinin öğüdünü dinlemediği için öldürülemez. Müslüman sadece öğüt vermek zorundadır. Kendi düşüncesinden olmadığı için kesinlikle bir başkasını öldüremez, yargılayamaz.
Mikdad demiştir ki, “Ey Allah’ın elçisi, dedim, ne buyurursun kâfirlerden birine rast gelsem, çarpışsam, o benim elimin birini kılıçla vursa, sonra bir ağaca siper alıp ‘Yüce Allah’a teslim oldum’ dese, bundan sonra onu öldüreyim mi?” Hz. Peygamber, “öldürme” buyurdu. Ben de “Ey Allah’ın elçisi o benim kolumu kesti.” dedim. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Öldürme! Çünkü öldürürsen o senin onu öldürmeden sonraki yerinde, sen de onun söylediği kelimeyi söylemeden önceki yerinde olursun”. (Hak Dini Kuran Dili.cilt:3 sayfa:58 Suyuti’den yararlanmıştır)

Birtakım sahabe müşriklerle çarpışmışlar ve onları bozguna uğratmışlar. Birisi birine mızrakla saldırmış. O da süngü yetişince ben müslümanım demiş, fakat dinlememiş onu öldürmüştür. Ondan sonra durum Hz. Peygambere arz edilince, “Müslüman olduğunu iddia ettiği halde sen onu öldürdün ha” buyurmuş. O da “Ey Allah’ın elçisi! O, bu kelimeye sığınarak bunu söyledi.” demiş. Bunun üzerine “Kalbini yarmalı değil miydin?” buyurmuştur. (Hak Dini Kuran Dili.cilt:3 sayfa:58 Müslim, Ebu Davud , İbniMace , Ahmed b. Hanbel’den yararlanmıştır.)

Ey İman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman, mümini kâfirden ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının menfaatini gözeterek, “Sen mümin değilsin” demeyin. Allah katında çok ganimetler var. İslâm’a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyle idiniz. Sonra Allah size lutufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Nisa:94 )

Üstte anlattığımız ve buna benzer bir iki olaydan sonra Nisa : 94 inmiş ve Müslümanlara selam veren kişiye veya ben Müslümanım diyen kişiye veya teslim oluyorum diyen kişiye sen mümin değilsin demesi engelleniyor. Ve nitekim rivayetlerde de verdiğimiz gibi Peygamberimiz bu faaliyetleri gerçekleştirenlere çok kızıyor. Bunun yanında bugün kendisine Müslüman diyen üstte isimlerini saydığımız örgütler katliamlarını yaparken video çekmekten geri durmuyor. O videolarda ölmek üzere olan kişinin de şehadet getirdiği açıkça görülüyor. Ben Müslümanım diyor ama karşısındaki kişiler bunu kendi kafalarına göre reddediyorlar. İçlerinden çoğu sırf mallarına el koymak için eşlerini cariye olarak almak için (bu nasıl bir algıdır anlayamıyorum Müslümanın canı, malı, namusu haram iken) üstteki ayete muhalif olup kendi küfürlerine imzalarını atıyorlar.

İkindi vaktine (Asra; çağa) and olsun ki,İnsan hiç şüphesiz hüsran içindedir.
Ancak inanıp yararlı iş işleyenler, birbirlerine gerçeği tavsiye edenler ve sabırlı olmayı tavsiye edenler bunun dışındadır.(Asr:1-3)

Bütün insanlar hüsranda da olsa insanların birbirine karşı yapacakları iş gerçeği ve sabırlı olmayı tavsiye etmektir. Dikkat edersek ayette tavsiye edenler diyor. Bu konuda emir veya dayatma olamaz. Sadece tavsiye etmek. Diğer taraftan kendi yaptıklarını gerçek zanneden! Tavsiye ve emri de geçip kendilerinden olmayanları direk , sorgusuz sualsiz öldüren gruplar mevcuttur.

Bingöl’de IŞİD arasında ölüp de cenazesi getirilen bir kişinin cenaze namazı sırasında bu kişinin babası oğlumun cenaze namazı kılınmaz çünkü o hepimize kafir, müşrik diyordu oğlumun Müslüman olmadığına eminim diyor. Düşünün bunu bir baba söylüyor. Gerçekten de birkaç Tekfirci ile konuşma imkanım olmuştu. Benim yanımda annesine, babasına, eşine; kafir, müşrik yada münafık gibi kavramlar kullandığına şahit oldum. Bu örgütlerden birine katılan bir tanıdığımın ailesi bana ‘oğlum bana ve babasına sürekli kafir, müşrik diyordu evde bize şiddet uygulamaya kadar ileri gidebiliyordu.’ Düşünün anne – babasına bu şekil ithamlarda bulunanlar diğer kişilere neler yapmazlar ki.

Bunun yanında İbrahim Halillullah’ın, müşrikliği ve putperestliği açıkça onaylanan babasına nasıl davrandığına bakalım: Kitap’da İbrahim’e dair anlattıklarımızı da an, o şüphesiz dosdoğru bir peygamberdi.Babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?””Babacığım! Doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy, seni doğru yola eriştireyim.””Babacığım! Şeytana tapma, çünkü şeytan Rahman’a baş kaldırmıştır””Babacığım! Doğrusu sana Rahman katından bir azabın gelmesinden korkuyorum ki böylece şeytanın dostu olarak kalırsın.”Babası: “Ey İbrahim! Sen benim tanrılarımdan yüz çevirmek mi istiyorsun? Bundan vazgeçmezsen mutlaka seni taşlarım; uzun bir süre benden uzaklaş git.” dedi.İbrahim şöyle cevap verdi: “Sana selam olsun. Senin için Rabbim’den mağfiret dileyeceğim, çünkü O, bana karşı çok lütufkardır.””Sizi Allah’tan başka taptıklarınızla bırakıp çekilir, Rabbime yalvarırım. Rabbime yalvarışımda mahrum kalmayacağımı umarım.” (Meryem: 41-48)

Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun.(Araf:44)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu