Zülfikar DOLUNAY

İLLÜZYONLAR KARANLIĞINDAN HAKİKAT GÜNEŞİNE HİCRET…! -2- Zülfikar DOLUNAY

illuzyon2

İLLÜZYONLAR KARANLIĞINDAN HAKİKAT GÜNEŞİNE HİCRET…! -2- Zülfikar DOLUNAY

Mahiyeti açısından kainatın güzel bir özü-özeti şeklinde yaratılmış olan insan eğer yaratılış gayesinin aksine bir yönelim içine girerse aşağıların aşağısına-bayağıların bayağısına düşmektedir ki hangi insanın ahseni takvim özelliğini koruduğu hangisinin cüz’i iradesini-tercih hakkını kullanarak esfeles-safilin derecesine düşüp insanlıktan ayrıldığını tespit için Yüce Allah hayatı yaratıp Ademoğullarını imtihana tabi kıldı.
Bu imtihanın mahiyeti ise tamamen çetrefilli illüzyonlu-aklı ve kalbi karıştırıcı, içten hesap ve pazarlıklı olanların, hilekar ve düzenbaz ve riyakarların hesaplarını alt üst edici-yanıltıcı iç alemlerindeki gerçek durumlarını deşifre edici kısaca kimin kibirli kimin mütevazi, kimin halis kimin dalkavuk-yapmacık, kimin vefalı kimin nankör, kimin kafir kimin mümin kimin fasık-münafık Amerikancı İslamcı kimin Öz Muhammedi İslamcı, kimin Hizbuşşeytan kimin Hizbullah olduğunu ortaya koyucu-aşikar edici şekildedir…
Bu imtihanın illüzyonlu olmasını sağlama görevi farkında olmasalar bile batıl cephesinin büyük reisleri-komutanları-başkanları olan insi ve cinni şeytanlara- deccallere- süfyanlara aittir. Bu insi ve cinni şeytanların elindeki silahlar hipnozlama-aldatma-vesvese ve şüphe verme- hakkı batıl batılı hak gibi gösterme-yanıltma yani çok yönlü bir illüzyonlu saptırma ve dalalete sürüklemek için süslü fısıltılardan ibarettir. Ayette insi ve cinni şeytanların hileli düzenleri aklı karıştıran örümcek ağına benzetilmiştir. Örümcek ağının tüm ayrıntılarını ve girift şekillerini anlamaya çalışmak neredeyse mümkün değildir ancak bu kadar karışık ve zor görünen yapı çok zayıf ve en ufak bir üflemede dağılmaya mahkum bir tuzaktır ki bazen insi ve cinni şeytanların vesvese ve hilelerini incelemek ve irdelemek üzerine kafa yormak kişiyi şaşırtabilir ve aldatabilir bu yüzden şeytanların hilelerine aldanmamak ve tüm hilelerine, zayıf ve yıkılmaya mahkum hakikatiyle bakmak-inanmak gerekir.
İşte Şeytanların deccallerin illüzyonlarına-hileli tuzaklarına ancak Allah’ın gerçek kulları, ihlaslı salih müminleri aldanmaz ki ayeti kerimede şeytanın salih kullar üzerinde bir tasarrufu-etkisi olmayacağı belirtilmiştir onları itikadi olarak saptırmaya –aldatmaya sonsuz bir şekilde cehennemlik yapmaya tasarrufu yoktur. Ancak İslamın hayat bahşeden Ehlibeyt mektebinin prensiplerinden mihenk taşlarından oluşan ilahi nağmelerin-hakikatlerin terennümleriyle ana kucağı gibi huzur ve mutluluk aşılayan ilim irfan takva basiret cesaret beşiğinden-dergahından yoksun-uzak- bi-haber veya karşı-aksi-zıt beşiklerde-eşiklerde- yol ve izmlerde olanlar her daim aldanmaya aldatılmaya sürekli zikzak çizmeye ve her daim bir sapkınlıktan bir sapkınlığa düşmeye mahkumdurlar bu tür insanlar kendini üstün zekalı ve çok geniş yelpazeli-bakış açılı görür ve sürekli bir çukurdan diğer çukura düşer çıkar-yuvarlanır.
Zaman dediğin sade bir noktadır ve zaman süreç olarak ta bir illüzyondur görünürde hak için mağlubiyet batıl için galibiyet gibi gösterir ancak gerçekte esrarı imana aşina olanlar hakkın galibiyetini batılın mağlubiyetini görürler ve muhakkak galibiyet Hizbullah’ındır ayetini terennüm ederek zaferlere ererler… Vesselam.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu