Halk Haber'den...

Tek Kelimeyle Hizbullah – Cabir AÇIKSÖZ

tek-kelimeyle-hizbullah

Tek Kelimeyle Hizbullah – Cabir AÇIKSÖZ

Hasan Nasrallah’ın Komutanlığı’nı yaptığı şanlı Hizbullah’ın İsrail’e bugün vurduğu şamar, biz Hizbullah aşıklarını sevinçten cuşu huruşa getirdi. Yüzbin Elhamdulillah ki artık düşman saldırılarından sonra köşesine çekilip keyfini süremiyor. Nasrallah’ın siyonist düşmana “sığınaklarınızı hazırlayın!” uyarısından sonra nefeslerimizi tutmuştuk. Ha bugün ha yarın derken bugün geldi haber. Hizbullah’ın İsrail askeri konvoyuna yaptığı saldırı da Şehitlerimizin intikamı misliyle alındı. Ve bizler daha yeni oh! çekerken bir haber daha geldi Nasrallah’tan. “Bu daha başlangıç.” İnsanlık tarihinin Hak-Batıl savaşındaki bu vadedilmiş günlerine şahitlik etmek ne şeref Ya Rab!

İşte bu duygular içre dalgalanırken gönlümüz bir kez daha Kuran-ı Kerimdeki Hizbullah ayetlerine bakma gereği duydum ve bu ilahi ayetleri bir kez daha hatırlatalım diye düşündüm. Malumdur ki, Hizbullah tabirini tarihte pek kullanan yoktur. Bu tabiri kullananlar sırasıyla Resulullah, İmam Ali, Üstad Bediüzzaman, İmam Humeyni ve bir hareket, bir cemaat olarak Lübnan Hizbullahı. Velhasıl öyle ilginç bir şey ki bu, sanki Cenab-ı Hak bu göz önünde duran Kurani tabirin hakkını veremeyeceklerin eline geçmemesini istemiş ve bu mükemmel tabir bu sayılan zatlar ve cemaatler dışında kullanılmamış. Açıkçası bu bence çok şaşırtıcı olan noktaya değinmeden geçemedim.

Hizbullah kelimesinin geçtiği ayetlere bakalım isterseniz. İlk ayetimiz Maide 56. Bu ayeti celile tek başına incelenemez. 55. ayete de bakmak gerekir. “Sizin veliniz ancak Allah’tır, Resulüdür ve namazı kılan, rukü halinde iken zekatı veren müminlerdir.” Burda kastedilen kişinin İmam Ali olduğunu birçok Tefsir kitabında okumaktayız. Bunu böyle anlayıp diğer ayete geçtiğimizde mana ortaya çıkıyor. “Ve kim Allah’ı, Resulünü ve (işte o kastedilen) Müminleri Veli edinirse, (bilsin ki) muhakkak Hizbullah olanlar (onlardır ve) galip geleceklerdir.” Bu ayetler Ehl-i Beyti Resulün, Ümmet-i Muhammed’e Allah ve Peygamberden sonra velilik, yani önderlik, velayet makamına layık olduklarının delilidir. Yine bu ayetler, Hizbullah’ın emir komuta zincirinde ilk komutanları olan İmam Ali, asrımızda İmam Humeyni, şimdi İmam Hamaneyin ve Hasan Nasrallahın( ki hepsinin Ehl-i Beytin günümüz temsilcileri oldukları unutulmamalıdır.) komutanlığını yürüttüğü Hizbullahi hareketin her daim galip olacağının en açık işaretidir. Evet, Hizbullah olan bu ordunun lügatinde yenilgiye ve ümitsizliğe yer yoktur. Her halükarda galip olmak vardır. Ama şehadet, ama zafer, her ikisi de galibiyettir Hizbullah olanlar için. Lakin ahirzamanı duyumsadığımız şu günlerde bilelim ki galibiyetin iki türlüsü de devrededir artık. Son İsrail saldırısında verdiğimiz şehidler ve bugünkü kazandığımız zafer bu yazılanların ispatıdır.

İkinci ayetimiz Mücadele 22. “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Hizbullah olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Bu ayet adeta şanlı Hizbullah’ın, Hasan Nasrallahın ve pek tabi ki İmam Seyyid Ali Hamaney’in betimlemesi gibidir. Hatta gibi bile fazla, Vallahi öyledir. Nefes aldıkları ilk andan itibaren tüm küfür dünyasını hedef tahtasına oturtan bu ulvi hareket, her doğan gün dünyayı, İslamın adalet, sevgi, merhamet, izzet ve özgürlük şafağına ulaştırmanın gayretindeler. Ve bu ilahi, insani hedeflerin düşmanı babaları bile olsa tanımayacak olan Hizbullah ordusu, Büyük Şeytan Amerika’nın, Siyonizmin ve tüm Süfyanilerin nefretini celbetmeyi başarmaktan onur duymaktadırlar. Bu kalplerine Allah’ın iman nakşettiği yiğitler, bu Allah’ın mahiyetini anlamaya takatimizin yetmeyeceği bir ruh ile desteklenen aslan oğlu aslanlar, bu iman kalesinin şahikasında bayraktarlık yapanlar Allah’tan razı olmanın ve Allah’ında kendilerinden razı olmasının verdiği zevkle mestu hayran olmuş Hizbullahi askerlerdir. İyi bilin ki, Hizbullahtır kurtuluşa erenler, Hizbullahtır galibiyet badesini aşkla yudumlayanlar.
Ey Rabbimiz!!! Sen biz garipleri de kat bu Hizbullah kervanına. Bizleri de Hizbullah otağında, felahın yurdunda mesken tutanlardan eyle! Ey Galib olan Allahımız!!! İnsanlık makalesinin son paragrafını Hizbullahi alkanlarla yazan mücahidler ordusunda bir harf olabilmeyi nasip et bizlere!!! Âmin âmin!!!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu