Halkımız'dan...

Hasan Sancak Adalet Arıyor

Hasan Sancak Adalet Arıyor
Sesinin duyurulmasını isteyen Hasan SANCAK’ın sesini duyuruyoruz. “Derdiniz Derdimizdir” sloganı ile yayın yapan Halk Haber sitemiz bize ulaşan REKLÂM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ın sesini duyuruyor.

Not: Halk Haber olarak, İt iti ısırmaz atasözü gereği adaletin olmadığı sistemde verilen hukuk mücadelesinin sonuçsuz olacağını düşündüğümüzü de yeri geldiğinden kamuoyuna bildirmek isteriz.

alacam

REKLÂM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’TAN ŞOK İDDİA!..

Lütfen incelemek isteyenler, bilirkişi raporunun dosya ve numaraları ile karşılaştırsınlar. Yazdıklarımın doğru olduğu görülecektir.

Bilirkişi Heyeti Raporu:
Talimat No:2010/56
Dosya Esas No:2009/314
Dava Tarihi:17.04.2006

Noter Onaylı ‘Rüya’ Rüya senaryosunu kopyaladığı iddiasıyla Coca Cola’yı 2006 yılında Samsun’da mahkemeye veren 57 yaşındaki Halk Şairi, Reklâm Yazarı Hasan Sancak’ın 7 yıldır verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Sancak, karar düzeltme yazısının ret eden Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerini en üst makamlara ve kişilere şikâyet etti. Bir cevap alamayınca da Anayasa Mahkemesine bireysel müracaat hakkını kullandı.

Konu ile ilgili görüşünü dile getiren Sancak: ’Adalet Bakanlığına skandal rapor yazan ve bu skandal raporu onayan bilirkişiler ve Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Adalet Bakanlığı, basında çıkan ve cevapları bilirkişiler ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve üyeleri tarafından verilemeyen sorularımı muhakkak dikkate almalı ve bakanlık müfettişlerini görevlendirmelidirler. Türkiye ve dünyada ilk defa çakma, düzmece, çelişkilerle ve skandallarla dolu olan bir bilirkişi raporu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri tarafından onanarak, aynı davada iki farklı, tezat oluşturacak karar verilmiştir. Bu durum, Türk Milleti’nin geleceği ve T.C. Devleti’nin bekası açısından endişe verici, kahredici bir durumdur. Bilirkişiler tarafından yazılan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri tarafından usul ve yasaya uygun olduğu onanan dokuz sayfalık bilirkişi raporunun çakma, düzmece, çelişkilerle ve skandallarla dolu kapkara bir bilirkişi raporu olduğunu ispat edemezsem, şerefim üzerine konuşuyorum. Kamuoyundan özür dileyeceğim. Aynı durumda bilirkişileri ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Başkan ve üyelerini de imzalarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Kendilerine güveniyorsalar, sorduğum sorularıma cevap versinler. Cevap verme cesaretleri yoksa özür dilemelerini bekliyorum.

Aleyhime verilen kararlar; hak, hukuk ve adalet ölçüsünde değerlendirilmemiştir. Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerinin yazdığı ilamlar, usul ve yasaya uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu ilamlar, Coca Cola’ yı aklamak, bu işten kurtarmak için yazılmıştır. Adaletin insanlara eşit olarak uygulanmadığı yerlerde hak ve hukuk aramak boşunadır. Sorularıma ‘MUHAKKAK’ cevap verilmesini istiyorum. Aşağıda bilirkişi raporunun en önemli çelişkilerini ve skandallarını bilginize sunuyorum. Beş kişiden oluşan Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri, bilirkişi raporundaki bu bölümlerin de usul ve yasaya uygun olduğunu onamıştır. Hak, hukuk ve adaletten bahsedenler, hukuksuzluğu önlemelidirler. Bu kararla Türk adaleti çok büyük bir yara almıştır. Bunun neresi usul ve yasaya uygundur? Türkiye’de sadece hak, hukuk ve adaletle hükmeden hâkimlerin olduğuna inanmak istiyorum..

Sayfa 8’de bilirkişiler, ‘TARAFLARA AİT SENARYOLAR MUKAYESE EDİLECEK OLURSA’ demektedirler. Bilirkişiler, Coca Cola Rüya Reklâm Filmi’nin görüntüsünü seyretmişler midir? Filmin görüntüsünü seyretmediklerini kendileri söylüyorlar. Coca Cola Rüya Reklâm Filmi’nin görüntüsünü seyretmeden benim aleyhime karar vermeleri skandalların en büyüğüdür. Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerine göre Coca Cola Rüya Reklâm Filmi’nin görüntüsünü seyretmeden bilirkişilerin benim aleyhime karar vermeleri, usul ve yasaya aykırı değil midir? Niçin bu en büyük skandalın farkında olamamışlardır? Dokuz sayfalık bilirkişi raporunda kendi mukayeseleri olmayan bilirkişiler, mukayese yapmayarak, taraflardan birinin, Coca Cola avukatlarının karşılaştırmalarını noktasına virgülüne kadar kabul etmeleri ve bu mukayeselere göre benim aleyhime karar vermeleri, etik kurallara uyar mı? Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerine göre bilirkişilerin Coca Cola avukatlarına ait Rüya Reklâm Filminin renkli resimli karelerine bakarak, Coca Cola avukatlarının karşılaştırmalarını kabul etmeleri ve bu mukayeselere göre benim aleyhime karar vermelerinin neresi, usul ve yasaya uygundur? Bilirkişilerin Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakarak, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri onayarak, bu kıyaslamalara göre benim aleyhime karar verebilirler mi? Sorduğum sorularıma cevap vermeleri mümkün değildir.

YUKARIDA BİLGİNİZE SUNDUĞUM BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ SKANDALAR, AŞAĞIDA DİKKATİNİZE SUNULMUŞTUR. SADECE BU BÖLÜMDE YAZILANLAR, BİLİRKİŞİ RAPORUNU ÇÖPE GÖNDERİR.

COCA COLA AVUKATLARININ GÖRÜŞÜ:

Sayfa 1–2. Savunma:
Davalı vekili 15.12.2009 tarihli esasa cevaplarında ve diğer beyanlarında özetle, Davacı tarafın hak sahibi olduğunu iddia ettiği metin (veya görüntüsü içeriği) ile dava konusu reklâm filmi metni ( reklam senaryosu) arasında herhangi bir benzerlik ya da iktibas yaratacak bir durum bulunmadığını, bu husususun 15.12.2009 tarihli dilekçeleri ekinde sunulan ve reklâm filmi içeriğini konu alan CD incelendiğinde de açıkça görüleceğini…

BİLİRKİŞİLERİN GÖRÜŞÜ:
SAYFA 4: 4. Davalı tarafça sunulan deliller tetkik edilmekle;

Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde,04.03.2005–17.04.2005 tarihleri arasında yayınlandığı belirtilerek, sunulan davaya konu reklâm CD’sinin içinde kayıtlı herhangi bir dosya bulunmadığı CD’nin boş olduğu) görülmüştür.

İŞTE COCA COLA AVUKATLARINA AİT MUKAYESELERİ, BİLİRKİŞİLERİN ONADIĞI RAPORDAKİ BÖLÜM!..

SAYFA 4:
Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde yer verdiği mukayeseli senaryo metinleri aşağıda verilmiş olup: resimli senaryo dosyasındaki ‘GÖRÜNTÜLERİN’ bu anlatımları teyit ettiği gözlenmiş…

Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde yer verdiği mukayeseli senaryo metinleri aşağıdaki şekildedir.

Dava konusu reklâm filmi içeriği

SAYFA 4: 1.Bölüm:
İki genç birlikte kanepede otururlar iken, gençlerden biri mutfağa gidip buzdolabının kapağını açar. Buzdolabında sadece 1 adet COCA COLA şişesi görür. Bu esnada kanepede uyumakta olan diğer genç rüya görmeye başlar.

SAYFA 4: 2.Bölüm:
Rüya görmeye başlayan genç rüyasında sokağa çıkar ve bir markete girer.MARKET SAHİBİNE COCA COLA OLUP OLMADIĞINI SORAR,MARKET SAHİBİ GENCE, COCA- COLA’NIN OLMADIĞINI VE DÜNYADA SADECE 1 ADET KALDIĞINI SÖYLER.

SAYFA 4: 2.Bölüm:
Rüya görmeye başlayan genç rüyasında sokağa çıkar ve bir markete girer. MARKET SAHİBİNE COCA COLA OLUP OLMADIĞINI SORAR, MARKET SAHİBİ GENCE, COCA- COLA’NIN OLMADIĞINI VE DÜNYADA SADECE 1 ADET KALDIĞINI SÖYLER.

Kendileri mukayese yapmayan ve taraflardan birinin mukayesesini aynen kabul edenlerin de gerçek bilirkişi olmaları mümkün değildir. Coca Cola avukatları CD içinde dolu bir görüntüyü mahkemeye verdiklerini, bilirkişiler ise Coca Cola avukatlarının mahkemeye dolu diye verdikleri CD nin içinin boş olduğunu ve Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakarak, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri kabul ettiğini ibretle okuyunuz. İşte bu Coca Cola avukatlarının mukayeselerine göre bilirkişi raporu hazırlanmıştır. Bilirkişiler, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine baktıklarında, buradaki kareleri ‘GÖRÜNTÜ’ olarak görmüşlerdir. Cansız resim karelerinde görüntülerin olmayacağını bilecek kadar bilgi sahibi olmayanlar da hakiki bilirkişi olamazlar. Ayrıca Coca Cola Rüya Reklâm Filminin mukayeseli senaryo metinlerinde anlatılan bölümler vardır. Burada geçen konuşma cümleleri, büyük harflerle yukarıda dikkatinize sunulmuştur. Bilirkişiler, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakmışlardır. Konuşma cümleleri, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin görüntüsünü seyretmeden, renkli resim karelerine bakarak, anlaşılması da mümkün değildir. Bilirkişilerin filmin görüntüsünü seyretmeden konuşma cümlelerini onamaları, bu raporu Coca Cola avukatları ile birlikte hazırladıklarının en büyük bir ispatıdır’ dedi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COCA COLA RÜYA REKLÂM FİLMİ:

ilişim çalışmıyorsa, İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna kopyalayınız!..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dünyadaki İlk ve tek Gerçek ‘Rüya’ Gıda Işınlama Reklamı Bana Aittir!..

Dünya ve Türkiye’de En Çok Reklâm Senaryosu Kopyalanan Kişiyim.

NOTER ONAYLI ‘RÜYA’ MI COCA COLA 5 TOMBİ SOFİX ŞEKER 7, VESTEL XXL 10 SENE SONRA KOPYALAMIŞTIR.

NOTER ONAYLI ‘RÜYA’
GERÇEK ‘RÜYA’ GIDA IŞINLAMA SENARYOSU
ÂLEMDE İLK VE TEK
DÜNYADA EŞİ VE BENZERİ YOK

LÜTFEN ÖNEMLİ NOT BÖLÜMÜNDE YAZDIKLARIMA DİKKAT EDİNİZ!..

ÖNEMLİ NOT:
AŞAĞIDA ANLATILAN RÜYA YAZISI HİÇBİR BİLGİSAYAR-İNTERNET-BUZDOLABI-SÜPER MARKET VB. ŞİRKETİ TARAFINDAN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ SAHİBİNDEN İZİN ALINMADAN TELEVİZYON, RADYODA… REKLÂM HÂLİNE GETİRİLEREK SESLENDİRİLEMEZ, OYNANAMAZ, OYNATILAMAZ VE YAYINLANAMAZ.
BU YAZININ TAMAMI ALAÇAMLI HALK ŞAİRİ REKLÂM YAZARI EĞITİMCİ-GAZETECİ HASAN SANCAK’A AİTTİR.

DÜZENLEME ŞEKLİNDE İFADE TESBİT TUTANAĞI

İki bin yılı Aralık ayının birinci günüdür. 1.12.2000 Aşağıda mühür ve imzası bulunan, ben Bafra 2. Noterliği NİLGÜN KURT Çakırmahmut İş hanı Kat:1 Bafra adresindeki dairemde görev yaparken, yanıma gelen ve gösterdiği Alaçam nüfusundan YENİLEME nedeni ile verilen 22.08.1989 gün ve V01-985727 numaralı fotoğraflı nüfus cüzdanı kimliğine göre Samsun ili Alaçam ilçesi Yeni cami Mah. Nüfusunda 008,5 cilt 16 sayfa 290-7 kütükte kayıtlı olup, baba isminin Yakup, anne isminin Emine olduğu ve 1956 tarihinde doğduğu anlaşılan ve hâlen Yeni cami Mah Alaçam adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen HASAN SANCAK Düzenleme şeklinde bir ifade TESBİT TUTANAĞI tanzimini istedi. Kendisini yukarıda yazılı hüviyet ile tanıdığım gibi, bu işi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu gördüm. Bunun üzerine şu suretle söze başladı.

‘RÜYA’MDA GÖRDÜĞÜM DÜŞ

KONU: ‘Rüya’mda karnımın zil çaldığını fark ederek uyandım. Saat gece 03.00’dı. Yataktan kalkarak, mutfağa gittim. Buzdolabının kapağını açtım. İçerisinde yiyecek aradım. Ne yazık ki buzdolabında ve evde yiyecek namına hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Açlıktan ayakta duracak dermanım kalmamıştı. Su ile karın doyurulmaz diyordum. Birden aklıma misafir odasındaki bilgisayarım geldi. Hemen misafir odasına koştum. Bilgisayarımı açtım. Bilgisayar faresini elime alarak, İnternet’e geçtim. Büyük bir market aramaya başladım. Uzun uğraşlardan sonra karşıma İnternet’te büyük bir süper market çıktı. Reyonlarda ne yoktu ki… Tavuk, peynir, zeytin, sucuk, pastırma… Canımın çektiği hangi yiyecekler varsa, farenin imlecini o yiyeceklerin üzerine teker teker getirerek, bir bir tıkladım. Her tıkladığım yiyecek benim buzdolabına üstten dolmaya başladı. Buzdolabını süper marketten ağzına kadar doldurdum. Sevincimden havalara zıplıyordum. Kendi kendime bolluk ne güzel şey diyordum. Birden aklıma bu yiyeceklerin parasını vermediğim geldi. Doldurduğum o yiyeceklerin hesabını yapmaya başladım. Ortaya çıkan toplam rakamın maaşımı kat kat aştığını gördüm Hanımın seslenmesiyle tatlı düşten uyandığım zaman durmadan elimin ağzıma gittiğini, sanki o yiyecekleri yiyor gibi bir hâl aldığını gördüm… Yazılan bu tutanak okunması için kendisine verildi. Okudu. Yazılanların hakiki arzuları olduğunun bildirilmesi üzerine altı tarafımızdan imzalandı ve
mühürlendi.

1 ARALIK 2000
İki bin yılı Aralık ayının birinci günü
T.C.
BAFRA İKİNCİ NOTERİ
NİLGÜN KURT
RESMİ MÜHÜR VE İMZA
ASLININ AYNIDIR
NO:1 6 8 6 2
1 ARALIK 2000

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOTER ONAYLI ‘RÜYA’ VE COCA COLA RÜYA REKLÂMININ EN ÖNEMLİ ORTAK ÖZELLİKLERİ:

Coca Cola, Noter Onaylı ‘Rüya’mı beş sene sonra kopyalamıştır.
Noter Onaylı ‘Rüya’nın konusu bir ‘Rüya’dır.
Coca Cola Reklâm Filminin konusu da bir ‘Rüya’dır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da açlık ihtiyacı vardır.
Coca Cola Rüya Reklâmında da susuzluk ihtiyacı vardır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da açlık ihtiyacı olan benim.
Coca Cola Rüya Reklâmında da susuzluk ihtiyacı olan kişi, rüya görendir.
Noter Onaylı ‘Rüya’da ben rüyasında yiyecek arayan dünyadaki ilk ve tek kişiyim.
Coca Cola Rüya Reklâmında da rüyasında içecek arayan kişi, dünyadaki ilk ve tek kişidir.
Noter Onaylı ‘Rüya’da bilinmeyen, bulunamayan, ortada olmayan yiyecek maddesine rüyada ulaşma anlatılmaktadır.
Coca Cola Rüya Reklâmı’nda da aynen rüyada içecek maddesine ulaşma tekrar edilmektedir.
Ben, yiyecek bulmak için bulunduğum yerden kalkıyorum. Yürüyorum. Mutfağa gidiyorum. Buzdolabının kapağını açarak, içinde
yiyecek arıyorum.
Coca Cola Rüya Reklamında da içecek bulmak için aynı hareketler tekrar edilerek, arama yapılmakta ve mutfağa
gidilerek,buzdolabının içinde içecek aranmaktadır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da yiyecek bulmak için ben rüyada İnternet üzerinden market arıyorum.
Coca Cola Rüya Reklâmında da rüya gören mutfaktan dışarı çıkar. Yürüyerek, cadde ve sokaklarda içecek bulmak için market
aramaktadır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da yiyecek bulmak için verilen mücadeleden sonra ‘Rüya’dan uyanmaktayım.
Coca Cola Rüya Reklamında da rüyadan uyanma tekrar edilmektedir.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REKLÂM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAKIN YOUTUBE VİDEOLARI

http://www.youtube.com/watch?v=PCoctEimZMg
http://www.youtube.com/watch?v=Ogx2jwIMgkQ
http://www.youtube.com/watch?v=JAwzVGiKOp4

http://www.youtube.com/watch?v=3W7E1t0oFic
http://www.youtube.com/watch?v=DQoygdVpxeU
http://www.youtube.com/watch?v=R4dAyZUMews
http://www.youtube.com/watch?v=SbgsFaNzMrc
http://www.youtube.com/watch?v=vPCPZX285Gw
http://www.youtube.com/watch?v=2Xrs2OS2CqI
http://www.youtube.com/watch?v=ytqL4kSJU3w
http://www.youtube.com/watch?v=Nu7_b_lkkCw

http://www.youtube.com/watch?v=EpkDzSi0xAY
http://www.youtube.com/watch?v=t3XyzV2h16U
http://www.youtube.com/watch?v=JXYWylDJ03A
http://www.youtube.com/watch?v=qYcU_SzwMzo
http://www.youtube.com/watch?v=bDkMo2BicXc
http://www.youtube.com/watch?v=nzaIPefqU5U
http://www.youtube.com/watch?v=ecwp_r4kudM
http://www.youtube.com/watch?v=StOkFVksCiw

0554 473 25 70

HASAN SANCAK

ALAÇAMLI HALK ŞAİRİ
REKLÂM YAZARI
(EĞİTİMCİ-GAZETECİ)
05062730465 (Öğretmen Hattı)
[email protected]
Yeni Cami Mah. Bafra Cad.4.Sok No 11
55800-ALAÇAM-SAMSUN

Yukarıdaki metin ilgili kişi tarafından tarafımıza gönderilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu