Kaynaklar'dan...

Devlet hava kirliliğini azaltacağı yerde artıracak termik santralleri çoğaltıyor

santral

Kömürlü termik santrallerle ilgili hazırlanan rapor, kömür odaklı enerji politikalarının, enerjide dışa bağımlılığımızı arttırdığını ortaya koyuyor.

Türkiye’deki enerji politikaları ve yatırımlarının yanı sıra, kömürlü termik santrallerle ilgili hazırlanan bir inceleme raporu, kömür odaklı enerji politikalarının, resmi söylemin aksine enerjide dışa bağımlılığımızı arttırdığını ortaya koyuyor. İklim ve Enerji Uzmanı Önder Algedik tarafından hazırlanan “Kömür ve İklim Değişikliği 2016 Raporu”, Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını imzalayan Türkiye’nin, imzanın aksine kömür ve diğer fosil yakıtlarına bağımlılığını sürekli arttırmaya devam ettiğini de gösteriyor.

Türkiye’nin kömür ithalatının 1990 yılına göre 2014 yılında 6 kat arttığının belirtildiği raporda, kömür tüketiminin 1990’da 54.5 milyon tondan, 2014 rakamları ile 97 milyon tona çıktığı ortaya kondu. Rapora göre bu 42.5 milyon tonluk artışın neredeyse tamamına yakını 41.5 milyon tonu kömürlü termik santrallerden kaynaklanıyor. Bu kömüre bağımlılık politikası nedeniyle 2002 yılından beri enerji üretimine eklenen 9 GW’lık kurulu gücün 6 GW’ı ithal kömüre dayalı termik santrallerden oluşmuş.

Raporu hazırlayan Önder Algedik resmi yetkililerin açıklamalarının aksine verilerin Türkiye’nin hem ithal kömür hem de yerli kömürü kullanımına yönelik arzusunu ortaya koyduğunu belirterek, “Üstelik, öncelik ithal kömüre verilmiş durumda. Türkiye’de kurulmak istenilen ithal kömürlü termik santrallerin kapasitesi, planlanan yerli kömürlü termik santrallerin 6 katı. 2002’den beri AKP döneminde her geçen gün kömüre bağımlı hale geliyor” dedi.

Rapor Türkiye’nin atmosfere saldığı sera gazı emisyonundaki önemli artışın kaynağının da enerji politikalarını olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin atmosfere saldığı sera gazları 1990’da 207.8 milyon tondan 2014’de 467.6 milyon tona çıkmış durumda. Bu, 24 yılda yüzde 125’lik artış demek. Enerji sektörü kaynaklı sera gazları da 1990-2014 arası yüzde 156 artmış. Rapor, giderek artan enerji sektörü kaynaklı emisyonların önemli payını ise kömürlü termik santrallerin oluşturduğunu ileri sürüyor. Yani rapora göre enerji sektörü, 1990-2014 arası 259.8 milyon ton olan artışın 206.6 milyon tonundan sorumlu. Artışın, 167.2 milyon tonu kömür ve doğal gazın yakılması ile ortaya çıkan karbondioksit kaynaklı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu