Kaynaklar'dan...

Cumhurbaşkanı’nın arkadaşına 112 dönümlük kamu arazisi peşkeş çekildi

Aziz_Torun_Tayyip_Erdogan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar Gıda’ya 112 dönümlük kamu arazisinin bedavaya verildiği açıklandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’de bulunan 420 milyar TL kayıtlı değeri olan hissesi Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararı ile bedelsiz olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptığı ihale sonucu Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’deki yüzde 56 oranındaki kamu payı, en yüksek teklifi veren Torunlar Gıda’ya satıldı. Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına tapuda kayıtlı olan 112 dönüm arsayı da bu yüzde 56’lık hisse kapsamında değerlendirerek ihale dokümanına dahil etti.

İhaleyi kazanan Torunlar Gıda hisse devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra arsanın tapusunun Kütahya Şeker Fabrikası’na ait olmadığını görünce Kütahya Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurarak arsayı kendi adına tescil ettirdi. Bunun üzerine Kütahya Tapu Sicil Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda tescil işleminin Türk Medeni Kanunu’na uygun olmadığını belirtti.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden başmüfettiş de konuyla ilgili raporunda “Tapu kaydının hatalı yapıldığı, hakkı zedelenen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. veya Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilecekleri hususunda bildirimde bulunulmasını” istedi. Bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanı tarafından soruşturma raporu başmüfettişe iade edilerek görüşünün değiştirilmesi istendi. Başmüfettiş görüşünü değiştirmeyince rapora olur verildi.

Sayıştay, tescil işleminin kanuna aykırı olduğunu tespit edince 2011 yılı raporunda, arsanın mahkeme kararı olmadan, Torunlar Gıda’nın talebi üzerine ve Medeni Kanuna uyulmadan yapılan tescil işleminin iptali için yasal işlemlerin başlatılmasını istedi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da arsanın gerçek sahibinin Torunlar Gıda olduğunu söyledi.

Raporda, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 2010 ve 2011 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nun 15 Mayıs 2013 tarihli toplantısında konunun Sayıştay tarafından izlenmesine karar verildiği belirtildi. Ancak Sayıştay 3 Eylül 2015’te Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye gönderdiği raporda tapu tescil işleminin iptaliyle ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatılması için, yargıya gidilmediğini ve dava açılmadığını belirtti. Arazinin alınması için dava açılması istendi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu