Kaynaklar'dan...

Türkiye’de yeterli süt üretilmesine rağmen ithalat yapılacak

sut

Türkiye’de yeterli süt üretilmesine rağmen ithalat yapılacak olması üreticileri çileden çıkardı. Ziraat Mühendisleri Odası, “Çiftçinin üç kuruşuna da göz diktiler” açıklaması yaptı.

Bugün’den Sezen Ünüvar’ın haberine göre, Türkiye’nin çiğ süt ithalatı yapacağı açıklamaları ziraat mühendislerini kızdırdı. TÜİK verilerine göre ülkemizin süt üretiminin 18.5 milyon ton olduğunu bunun 8 milyon tonunun sanayiye gittiğini belirten Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, ithalatın küçük üreticiyi bitireceğini ifade etti.

İç piyasada üretimi yapılan bir ürünün ithalatının mantık dışı olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları söyledi: “Şu an süt fiyatları 110-130 kuruş arasında seyrediyor. Bir buçuk yıl önce 70 kuruşa kadar düşmüştü. Çiftçinin cebine girecek 3 kuruşa göz dikiliyor. Tarım Bakanlığı artık ithalat sopasını kaldırmalı” dedi.

Am­ba­laj­lı Süt ve Süt Ürün­le­ri Der­ne­ği ve Ulu­sal Süt Kon­se­yi Baş­ka­nı Ha­run Çal­lı­’nın açık­la­ma­la­rı­na gö­re it­ha­la­tın 15 Eki­m’­e ka­dar baş­la­ya­ca­ğı­nı di­le ge­ti­ren Çift­çi, “Süt pi­ya­sa­sı za­ten çok iniş ya­şı­yor. Sa­tı­lan ürün­le yem bi­le zor alı­nı­yor. ‘DİR kap­sa­mın­da it­ha­lat ola­cak, Rus­ya­’ya pey­nir sa­ta­ca­ğı­z’ di­yor­lar. Da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da da ‘çok faz­la süt var o ne­den­le fi­yat­lar dü­şü­yo­r’ di­yor­lar­dı. Ma­dem bu ka­dar süt var ni­ye it­ha­lat ya­pı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu