Hz.Yahya(as)’nın başını kestirerek kendisine hediye olarak verilmesini isteyen Hirodias’ın kızı Salome

Close