Halkımız'dan...

SEKA ALBAYRAK’LARA NASIL SATILDI?(PEŞKEŞ ÇEKİLDİ)

SEKA:SEKA ALBAYRAK’LARA NASIL SATILDI?
sekaBalıkesir SEKA Fabrikasında ne var, önce size onu anlatmak istiyorum. Balıkesir SEKA Fabrikasında, fabrika binalarının kurulu olduğu yaklaşık 823 000 metrekare, yani, 823 dönüm fabrika alanı var tarla vasfında. Ayrıca, lojmanların bulunduğu yaklaşık 443 dönümlük ikinci bir parça daha var. Bunların ikisinin toplamı 1 255 942 metrekare; yani, yaklaşık 1 255 dönümlük bir arazi. Değerli arkadaşlarım, bu arazinin üzerinde 60 788 metrekare kapalı alanı olan bir fabrika var, 2 978 metrekarelik sosyal tesisler var, lojmanlar, SEKA Evi ve bekâr pansiyonu dahil, 22 749 metrekarelik bir kapalı alan var, 203 lojman var; ama, bu güzelim fabrikaya önerilen fiyat 1,1 milyon dolar; yani, Türk parasıyla 1 trilyon 800 milyar lira. Bugün, sadece lojmanları satarsanız bundan fazla para toplarsınız, devletin kasasına girecek olan para bundan fazladır. Fabrika bir tarafta, fabrikaya daha dokunulmadan bundan büyük paranın kazanılması mümkündür.
Ayrıca, fabrikanın ambarlarında yaklaşık 4 trilyon liralık yedek parça var. Fabrikada çalışan 47 iş makinesi var; bunların hiçbirisi dikkate alınmıyor ve maalesef, fabrikaya üretim garantisi, sadece 1 yıl isteniyor.
Değerli arkadaşlarım, burada kamu yararı nedir? Burada kamu yararını göremiyoruz.
Şimdi, Maliye Bakanımız diyor ki: “Biz daha satmadık.” Ee, sattıktan sonra mı konuşacağız?! Maalesef, hiç hoş olmayan sözler işitiyoruz; Maliye Bakanımız aynen şunu söylüyor: “Parayı veren düdüğü çalar.”
Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz günlerde buradan çıkan bir yasayla, bu fabrikaya talip olan Albayraklar Şirketine -gazetelerden okuduğumuz kadarıyla- 100 trilyon liralık bir kaynak aktarıldı.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Sür, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız.
ORHAN SÜR (Devamla) – Yani, bu milletin parası bu şirkete aktarıldı. Bu şirket de şimdi geliyor, Balıkesir SEKA fabrikasını satın alıyor. Bakanımız da diyor ki: “Parayı veren düdüğü çalar.” Ee, parayı halk veriyor; fabrikayı şirket alıyor, düdüğü şirket çalıyor. Halk ne zaman düdük çalacak, işçi ne zaman düdük çalacak sormak istiyorum?! (CHP sıralarından alkışlar)
Bakanımızın çok yadırgadığım bir sözü daha var; onu da burada eleştirmek istiyorum. “KİT’leri babalar gibi satarız” diyor.
AHMET YENİ (Samsun) – Satacağız… Satacağız…
ORHAN SÜR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, “satacağız” diyorsunuz da, satışlarda bulunan babalar başka babalardır. Ne zamandan beri, Türkiye Cumhuriyetinin bakanları kendisini baba ilan ediyor?!
AHMET YENİ (Samsun) – Müşteri bul…
ORHAN SÜR (Devamla) – Ne zamandan beri baba ilan ediyor? Yakışıyor mu Türkiye Cumhuriyetinin bakanına?! Yakışıyor mu…
AHMET YENİ (Samsun) – Müşteri bul, müşteri!..
ORHAN SÜR (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, siyaset ve ülke yönetimi ciddî iştir; yandaşlara peşkeş çekme işi değildir. Lütfen, Yüce Meclisi, bu konuda hassas davranmaya, bu konu üzerinde bir kez daha düşünmeye ve hükümetimizi bu konuda uyarmaya davet ediyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Sür, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız.
ORHAN SÜR (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkanım; son sözlerim.
Değerli arkadaşlarım, bu KİT’ler hepimizin malıdır; ama, bu mantıkla giderse, bunlara sadece bir tek şey söylenebilir: Peşkeş çekilmektedirler.
Eğer, sizler, bu peşkeşlerden sonra, hâlâ kendinize AK Parti diyorsanız, benim sizlere söyleyecek bir şeyim yok; halk, size gerekeni söyleyecektir.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Sür, teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz,Turizm Haftası nedeniyle söz isteyen Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu’na aittir.
Buyurun Sayın Terzibaşıoğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Kaynak: http://ahmetdursun374.blogcu.com/seka-seka-albayrak-lara-nasil-satildi/2850331

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu