1. orhan kara dedi ki:

  Bu ülkede fakire birtek seçim zamanı oyunu istemek için giderler ve birsürü tutmayacakları söz verirler bizim insanımızıda din iman diye kandırırlar bu hala aklı başına gelmemiş cahil,halk olamamış ümmet topluluğunun içinde bulunduğu durumdan daha fazlasınıda hak etmiyorlar.

 2. M.Y. dedi ki:

  “MEMURLUK YAPAN ÖĞRETMENLERİN” ŞUBAT 2018’DE OKULLARA GEÇİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

  KPSS ile kazandıkları öğretmenlik dışı kamu personeli görevlerini sürdürürken “MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliği” ile mağdur olmuş, “TTK ve MEB ölçütlerine göre öğretmen” olup başka unvanlarda memurluk yapanlardan isteyenlerin kadrolarının MEB’e öğretmen olarak kaydırılması; “ilk atamaya ayrılan sayı dışında ayrıca belirlenip” ya kadro değişimiyle ya da eskisi gibi %3’lük kontenjanla, “memur olarak çalıştıkları il-ilçelerde anayasal aile birliği korunarak” yapılmalıdır.

  MEB ve TTK KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK HAKKI OLAN MEMURLAR

  1) Memuriyet öncesi MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış MEB 12.05.2015/13 genelgesine göre ASİL ÖĞRETMEN olan asil memurlar ile aday öğretmen asil memurlar.

  2) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkını kazanmış aday öğretmen olacak asil memurlar.

  BÜTÇE OLANAKLARI MALUMKEN VE BİNLERCE ÖĞRETMEN İHTİYACI VARKEN; ÖĞRETMEN MEMURLARI MEB’E GEÇİRMEK OPTİMUM ÇÖZÜMDÜR. “ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ” ÇARE OLAMAZ!

  Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt kâtibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli… vs gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

  Çoğunlukla öğretmen olabilme belgelerine sahip olmayan 90000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılması uygun ve verimli değildir.

  15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK’ lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.

  MEB’in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.

  En az 90000 öğretmen ihtiyacına karşın “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar” arşivlerde kayıtlıdır. Bütçeye yük getirmeden optimum verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm var:

  “Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB’e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları”

  Zaten maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu kriterlerine göre de öğretmenlik hakkına sahip memurlardan isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kurumiçi ve kurumlararası geçirilmesi görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak yapılabilir.

  Böylece MEB verimsiz sözde “ücretli öğretmenler” yerine Bütçeye ek yük getirmeden, idari-iş deneyimi yüksek, devlet kültürü yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip öğretmen kökenli kamu personelini MEB’e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda kapatacaktır!

  ÖĞRETMENLİĞE GEÇECEK MAĞDUR KAMU PERSONELİ İÇİN ÇÖZÜM

  MEB ve TTK kriterlerine göre öğretmen kamu personelinin memur kadrolarının MEB’in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir.

  1)MEB Özel Öğretim Kurumlarındaki “SSK’lı Öğretmenlik-Öğreticilik süreleri” ile “Memuriyet süresi” toplamı

  2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

  3)Mezuniyet tarihi önceliği

  4)Aslında yeni mezunlar veya memur olamamış ilk atamacılar için gerekli KPSS ısrarından vazgeçilmeyecekse; memurluk yapan öğretmenlerin kendi içlerinde ilgili puan türünde (2017 KPSS p121 ve p10) öncelik sıralaması

  MEMURLUK YAPAN ÖĞRETMENLERİN MEB’E AKTARILMASINDA GEÇERLİ MEVZUAT

  * MEB 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü: “özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeli”

  * 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 74.Madde: “ Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.”

  * 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: “Tüm kamu kurum ve kuruluşları… c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır.”

  * MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinin, mağduriyetin giderilmesinden sonraki süreçtekileri kapsaması ve kazanılmış hakları yok etmemesi gerektiği

  şeklinde var olan güncel geçerli hukuki durumun; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” tanımıyla T.C. Anayasamızın 17.Maddesi güvencesinde olduğu dikkate alınmalıdır.

  İlgili yönetmelik değişikliğinin iptali istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS’nin zorunlu olduğunu belirtmiştir.

  06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31.08.2012’de yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan “Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama” kaldırılmıştır.

  Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına aykırılık oluşturmakta, kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

  MEB’İN KPSS’SİZ ÖĞRETMEN ALIMLARI:

  1) Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik ölçütlerine sahip şehit-gazi-malul yakınları, yönetmelikte kaldırılan ” kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016’da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.
  2) 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS’siz ÖABT’siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016’da alınmıştır!
  3) ”Kurumlararası Yeniden Atama” ile KPSS’siz önce öğretmenliğe atanmış sonra başka unvanda memurluğa KPSS’siz geçmiş ardından tekrar öğretmenliğe KPSS’siz dönmek isteyenler için atama dönemlerinde başvuru başlığı açık tutularak geçişler sağlanmıştır.
  4) Dilekçelere istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçiş sağlandı.
  5) Engelliler için ÖABT’siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.
  6) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS’siz ÖABT’siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.
  7) KPSS’siz ve ÖABT’siz, milli sporcular MEB’e öğretmen olarak alınmıştır.

  KAZANILMIŞ DEVLET ÖĞRETMENLİĞİ HAKKI OLAN MEMURLAR 31.08.2012’DEN BERİ MAĞDURİYETLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR:

  Aile birliğimizi-düzenimizi kurarak yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak geleceğimizi planlamak istiyoruz.

  Sayın Müsteşar Y.Tekin’in dediği gibi “MEB dışındaki aile bireyleri olarak daha fazla dışarıda kalmayıp MEB ailesine katılmak; artık devlet dairelerinde masa başında değil gönül verdiğimiz emek verdiğimiz asıl işimizle, öğretmen unvanımızla sınıf kürsülerinde öğrencilerimizle ders yapmak istiyoruz.

  MEB Müsteşarı Y.Tekin’in Eylül 2014’teki öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: “Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!” ifadeleri apaçık ortadır! Biz öğrencilerimize kavuşacağız devletimiz de, bütçeye yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani memur öğretmenlerle masrafsızca kapatacaktır!

  Öğretmen kamu personeli asıl unvanlarına geçirilirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH, TH, YH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalmasıyla diploma unvanında verimli istihdam da sağlanabilir.

  Ayrıca yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları genel idare hizmet sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı,…vs memuriyet-kamu görevlisi kadroları memuröğretmenlerin gerçek yerleri değildir. Görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB’in devlet okullarındaki eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

  Sahte diplomalı sahte öğretmenler MEB’de görev yapmışken, açılan davalarda beraat ederken, Ziraat Mühendisi sözde öğretmenler hala MEB’deyken; 80.000 civarı ders ücretli mevsimlik çalışanlar arasında Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik Eğitimleri Olmayan “Ders Ücretli Öğretmenler” varken; “Bizler diplomalarımızla gerçek memur, gerçek öğretmenleriz! MEB’e atamamız yıllarca yapılmadı! KPSS ile kazandığımız kamu personeli görevlerimizi sürdürürken bu kez de 31 Ağustos 2012’de “yönetmelikzede memuröğretmen” durumuna düşürüldük!” diye yıllardır seslerini duyurmaya çalışan memur öğretmenlerin mağduriyeti artık giderilip gönülleri alınacak mıdır?

  Sizlere de “asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuş bu kamu personeline asıl mesleklerine geçiş için tek seçenek olarak maalesef; memuriyetten istifa ederek ve kadrolu özlük haklarından feragat ettirilerek, yeniden KPSS ile yeni mezunlar ve hiç memur olamamışlarla birlikte sadece İlk Atama başlığında mülakat puanı üstünlüğüne göre, 6 (altı) yıl çakılı mecburi hizmetli sözleşmeli öğretmenlik seçeneğini kazanmak” bırakılsaydı tüm içtenliğinizle neler düşünürdünüz, neler yapardınız?

 3. feyzullah dedi ki:

  Yazımızı Şehit Mustafa Çamran’ın şu duası ile bitirelim; Rabbimiz, bize bilinç ver ki, hilekârların, münafıkların ve tefrikacıların hilelerine aldanmayalım ve İslami ahlakımızı, devrimci sadakat ve ihlâsımızı ve mektebi vahdetimizi koruyabilelim. Rabbimiz, zulmü, hak yoluna baş koyanların güçlü elleriyle ortadan kaldır. Âmin.

 4. Ahmet dedi ki:

  Ölenlere Allahtan Rahmet ölümlerine sebeb olanlarada lanet diliyorum bir an önce onlarda bu aciyi yasasinlar Siz Halk Haberede canin gönülden tesekkür ediyorum haber yaptiginiz icin Onlar herseyden önce insandi

 5. Anonim dedi ki:

  Allah razı olsun ellerinize sağlık

 6. maho dedi ki:

  sizi destekliyorum.

 7. dönem bitti! dedi ki:

  İlk dönemin yarısına geldik! Hala bir sistem belirlemediler! Ben öğretmenim ve e-okul’da 8. sınıflara yazılı notlarını giremiyorum. 5-6-7 lerin e-okul not girişleri açık. 8lerin ise kapalı! Sene başında aldığımız-aldırdığımız kaynak kitaplar, soru bankaları güme gitti. Neymiş! Sistem değişmiş! E şimdi nolacak peki? Bari onu söylesinler! O da yok!

 8. Murtaza Ali dedi ki:

  Sadece yöneticiler değil. Yazar-Çizerleri de böyle. Örneğin; t24’ten Oğuz Demiralp, Garip Girdap adlı yazısında İsrail ve Barzani’ye yok olmamaları için nasihatler verip İran’a karşı bir Türkiye – İsrail işbirliğini öneriyor.

 9. Murtaza Ali dedi ki:

  Peygamber size benzer ha? Tabi ki, siz Peygambere benzemeyince, onu kendinize benzeten bir saçma inanışa sahip oluyorsunuz! Allah belanızı versin.

 10. Ahmet dedi ki:

  Ulkeyisttilar

 11. Anonim dedi ki:

  Bunlar din tüçarlarıdır bunları bulup deşifre etmek lazımdır.

 12. Senem dedi ki:

  Demeki egitim daha onemli hic bizaman umitzizlige kapilmamak gerekir

 13. Ali osman dedi ki:

  Belediye özür dileyip ıhlamuru iade etmiş

 14. Anonim dedi ki:

  Hayal güçün çok geniş sen bu kafayla uzun süre yaşamazsın

 15. Ftc dedi ki:

  Yapacağınız haberi s*kim yalancı o. Ç. Suriye ye saldiriya haziriz demiş miş . RECEP TAYYİP ERDOĞAN sizin kadar kansız, şerefsiz ve dinzis mi ulan?

 16. Anonim dedi ki:

  SİZİN ŞEREFİNİZ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELİYİM.ÇOK ÇUKURSUNUZ.

 17. arzu dedi ki:

  serefsiz fetulah seber hepsi ayni

 18. […] Hz. Muhammed (s.a.a) Filmi Üzerine – Musa Güneş […]

 19. Mustafa dedi ki:

  “Omran Daqneesh öldü mü?” diye çok aratılan ama maalesef hiç bulunamayan o başlığı açar mısınız?

  Ümran Dakniş yaşıyor ve Suriye Ordusu tarafından düzenlenen Zafer Şafağı Operasyonu ile kurtarıldı.

  Esad destekçisi olan Ümran Dakniş’in babası, şehid edilen oğlu Ali’nin kanı ve Ümran’ın fotoğrafının Batı medyası tarafından Esad yönetimini kötülemek için kullanıldığını.. İsyancılar kontrolündeki Doğu Halep’te siyonist medyadan kaçmak için oğlunu bir süre traş ettiğini, fırsatını bulduğu an ise hükümet kontrolündeki Batı Halep’e kaçtıklarını söyledi.

  Ümran Dakniş ve ailesinin yeni resimleri:

  https://www.facebook.com/syrianmilitary/photos/a.349106328504089.83004.349059891842066/1392532584161453/

 20. Roşev Sitav dedi ki:

  Hatirlatma.!
  Pîr Riza, seyid degil..
  Pîr= Kirmancî ve Kirdaşkî de bîlgin anlaminda kullanilir…
  Seyîd=Arapça bir kelime oldugu gibi, saygin, aziz, Sayin..vb anlaminda kullanilir..

  Seyid tanimlamasi Dêsim kültürüne uymaz..

 21. Mustafa dedi ki:

  Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (2015) filmini sinemada izlemiştim. Çok güzeldi. Tekrar gidip yine izlemek istedim ama kısmet olmadı. İnşallah Ramazan’da televizyonda gösterilecekmiş. Dört gözle bekliyorum. Aileme de izleteceğim.

 22. Ali dedi ki:

  İnşallah

 23. Melisa aktaş dedi ki:

  Çok güzel

 24. eymen dedi ki:

  Emeğinden başka bir şeyi olmayan insanların emeğini sömürmek kadar aşağılık bir şey olamaz. Çalış seninde olsun der şimdi birileri şşşşşş! duymasınlar

 25. eymen dedi ki:

  Mesaiye kalsın on sekiz, on dokuz saat çalışsın, yetmez karısı, kızı çoluk çocuk çalışsınlar,,, yada ölsün! Zaten ölecek.
  Ya da hiç çalışmasın (lar) asgari ücrete köle olmasın (lar). Geçenler de bir kaynak ustası çalıştığı fabrikada 1900 tl maaş aldığını söyledi ve iyi alıyoruz demeyi ihmal etmedi. Devamla; patronlarının müthiş gayrimenkul aldıklarını yap-sat yaptıklarını da söyledi. Bir kaynak ustasına 10 saat çalıştırıp 1900 tl maaş verirse tabi ki bu yatırımları yapar. İşçiye gidecek olan para başka yatırımlara gidiyor. Gariban işçi aldığı kredi ile yine patronunun yaptığı (yaptırdığı) evi alıyor 150 bine aldığı evi faizle 200 bine mal oluyor birde oradan darbe yiyor. İşçiye hakkı tam verilse esnaf tüm ödemelerini zamanında yapsa işletmelerin yarısından fazlası batar herhalde….

 26. ibrahim serin dedi ki:

  Haclinin yaninda yoldas

 27. Anonim dedi ki:

  iyi de bari haklı olduğunuz haberleri yayınlayın yalan haberler ile de kendinizi çürütüyorsunuz

 28. Anonim dedi ki:

  Korku böyle birseydir…

 29. Doğuş dedi ki:

  Cahil olmak bu olsa gerek ! Hırsız adam Havalimanı yapmaz kendi şahşına uçak şirketi kurar. Hırsız adam yol yapmaz kendi şahşına yol hattı alır. Hırsız adam hastane yapmaz kendi akrabalarını tedavi ettirir ve gariban halka “ölüsünü dirisini vermeyin parasını almadan ” der. Hırsız adam dağları delip tünel yapmaz kendi özel uçağıyla dağın üstünden geçer “halkta yolu dolansın” der. Hırsız adam marmaray yapmaz onun yerine malbora yakar halkın çilesini izler. Hırsız adam hemen hemen her şeye maaş bağlamaz onun gerine SGK yı batırır. Size bu kadar gerçek yeter ben şahsen 1997 yılında doğduğumda babamın cebinde 100 lirası olmadığı için hastanede rein kalmışım babamın yıkılan onuruna doktorun yüzüne 100 lirayı çalan amcam yetişmiş . Ben kalkıp şimdi babama hastane koridorunda gözyaşı döktüren zihniyete mi oy vereyim size soruyorum ?

  • Truth dedi ki:

   Doğuş ne de güzel konuştun öyle kardeş , sanki o tüm yollar tüneller havalimanlarını kendi parasıyla yapmış gibi sanki halkın parasıyla tüm o şeyleri yapmamış gibi konuştun..Boş konuşma doğuş bir daha , uyan artık

 30. Anonim dedi ki:

  Bizlerin umudu ve isteği ise sizin hiç bir zaman bu haber sitesinde paylaşı.m yapmaktan geri durmamanızdır. Haberleriniz oldukca guvenilir oldugunu dusunmemle birlikte, paylasimlar faydali olsun veya olmasin en azindan sizin gibi adamların hala piyasada olması ve bizler hala sizlerin piyasada olmanızdan dolayı kendimizi her daim zinde tutmaktayız. Bu yorumumuzun samimiyet boyutu sizin için nedir bilinmez ama biz oldukça samimi oldugumuzu dusunuyoruz.
  Vesselam.

 31. göktürk. dedi ki:

  Bir hikaye geldi aklıma ; Hakim sormuş sanığa . Bu kadının evinde ne işin vardı . demiş hizmet için geldim . Peki üzerinizdeki elbiseleri neye çıkardınız ; sanık cevap vermiş ; çok sıcaktı demiş. Peki oğlum bu kadının ÜZERİNDE ne işin vardı deyince , Bizim ki demiş ki , Hanımefendinin gözüne ÇÖP batmış da onu çıkarıyordum demiş [ San ki Göz Doktoru]

 32. Halk Haber dedi ki:

  Yorumlar belirlenemeyen bir sebepten ötürü silindiğinden Google Önbellek kullanılarak resim olarak eklenmiştir:


 33. Elbet hesap verecekler dedi ki:

  Bu haberin her cumlesini cerceveletip aamak lazim. Lanet olsun magdur edenlere.

 34. Ulutas dedi ki:

  Ah keske millet bu karikaturde anlatilani farketse ! Zora düşünce hadi magdur siyaseti. Hayırda bi hayır var.

 35. NaZ dedi ki:

  Yıl 2017. Yorumlar yapılalı 3 yıl olmuş .. yalnız son yorum dikkatimi çekti ; sonuç ; Fetonun da sıktı.. bakalım sıra kimde

 36. yavuz endoğan dedi ki:

  Munafik ların özellikle rini anlatan çok güzel bir yazı Allah razı olsun

 37. Osman DUMAN dedi ki:

  Sitenizi takip etmeye çalışıyorum. içerikleri kısa ve öz. Az sözle çok şey anlatmak bu olsa gerek. sitenizi takip etmekle az zamanda çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bu güzel hizmetin devamlı loması dilegiyle, Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

 38. Iso dedi ki:

  Unye yüzde doksan evet insaallah catlayin

 39. Anonim dedi ki:

  Süper be Baba

 40. Gürbüz Demiryumruk dedi ki:

  Sn. Admin; sitenize bir necaset bulaşmış. Fikir üretmeyen ve sadece sağa sola saldıran yorumcuları engellemeniz gerekir. Nitekim bunlar ancak mayalarını belli ediyorlar.Halkın sorunlarını dile getiren bir sitede ufakta olsa bu tip sinekler mide bulandırıyor.

 41. Gürbüz Demiryumruk dedi ki:

  Sn. Admin; sitenize bir necaset bulaşmış. Fikir üretmeyen ve sadece sağa sola saldıran yorumcuları engellemeniz gerekir. Nitekim bunlar ancak mayalarını belli ediyorlar.Halkın sorunlarını dile getiren bir sitede ufakta olsa bu tip sinekler mide bulandırıyor.

 42. Mehmet dedi ki:

  Kişi sevdiğiyle beraberdir

 43. Ulutas dedi ki:

  Siyasette olur boyle donusler. Özellikle dış siyasette. Mesela artik rusyaya yakinlasmamiz gibi. Vizeleri kaldirdigimiz esad ile savasmamiz gibi.

 44. Dilek dedi ki:

  Adamsın beee yürü kim tutar seni Korkaklar düşünsün şimdi helal kula kulluk edenler utansın

 45. murat yüksel dedi ki:

  haftaya veya yılbaşından sonra onay verirsiniz haber anlayışınıza hayranım

  • Halk Haber dedi ki:

   11 Ocak 2017, 15:50 itibariyle tüm yorumlarınız onaylanmıştır.Lütfen küfürlü yorum yapmayınız çünkü küp içindekileri sızdırır 😉
   Ne yazık ki anlık yorum onaylayamıyoruz, kusura bakmayın. Kolay Gelsin.

 46. murat yüksel dedi ki:

  bir site bu kadar adi olabilir sahtekar yorum istior yorumu onaylamıyor ulan yavşak onaylamayacaksın neden beni ugraştırıyorsun adi şerrefsiz namussuz onaylasanda onaylamasanda şerrefsizsin adi monitör

  Yöneticinin notu: İlgili kişinin seviyesi ortadadır 😀

 47. murat yüksel dedi ki:

  nurettin sözen döneminde istanbul bok getiriyordu
  tankerle döt yıkama suyunu içtik unuttunuzmu

 48. murat yüksel dedi ki:

  kimisi islam adını kullanır kimiside atatürk kalpagı giyer düşmanmı ararsın bu memlekette
  namussuzu haini bol bereketli memleketim

 49. murat yüksel dedi ki:

  melih gögçek inkar etmiyorki silsin
  melih anladı çapulcular daha hala fetö mibnesinin mokunu yiyor buna ne dersini aziz cehepeliler
  fetönün katiyle kk geldi fetönün dötünden ayrımıyorsunuz. ain cehepeliler

 50. murat yüksel dedi ki:

  mantıksız bunak ilber ortaylı